اولین ویروسی که کشف شد/ عکس

ویروس موزائیک تنباکو اولین ویروسی بود که توسط علم کشف شد. ویروس‌ها میلیاردها سال است که وجود دارند؛ اما اواخر قرن نوزدهم بود که به‌صورت علمی توصیف شدند. حتی در آن زمان هم چندین دهه طول کشید تا با این بیماری‌زاهای گیج‌کننده‌ی نامرئی مقابله کنیم. اولین گام برای کشف ویروس‌ها در سال ۱۸۷۶ برداشته شد؛ وقتی آدولف مایر، شیمیدان کشاورزی‌ آلمانی نوعی بیماری عجیب را توصیف کرد که با لکه‌های پرشمار و کوچک، گیاهان تنباکو را تحت‌تاثیر قرار می‌داد. مایر معتقد بود که این بیماری توسط باکتری‌ها یا قارچ‌ها ایجاد می‌شود؛ اما آزمایشات و بررسی‌های میکروسکوپی او نتوانست هیچ موجودی را پیدا کند. در سال ۱۸۹۲ پیشرفتی به‌دست دیمیتری ایوانوفسکی، گیاه‌شناس روسی رخ داد. او متوجه شد که شیره‌ی گیاه آلوده پس از عبور از فیلتر نگهدارنده‌ی باکتری همچنان عفونی باقی می‌ماند. ایوانوفسکی پس از این اتفاق می‌دانست که چیز جدیدی یافته است؛ هرچند برخی از محققان بر این باور هستند که او از اهمیت واقعی کشف خود خبر نداشت. کلمه‌ی ویروس از سال ۱۸۹۸ وارد ادبیات علمی شد در سال ۱۸۹۸ مارتینوس بایرینک، میکروبیولوژیست هلندی با تکرار آزمایش.. ... اطلاعات بیشتر