درمان ساده زخم‌های عمیق با پوست چاپی

این پوست از ۶ نوع سلول بدن ساخته شده و شامل ۳ لایه هیپودرم، اپیدرم و درم است که پوست واقعی انسان را می سازند. محققان برای آزمایش ایمنی و کارآمدی این ابداع نخست تکه هایی از پوست خوک را با چاپگر زیستی تولید کردند و آن را به زخم های عمیق یا ضخیم در بدن خوک ها پیوند زدند. این روش بسته شدن زخم و احیای پوست حیوان را ارتقا داد. این پوست نشان دهنده پیشرفتی در پوست جایگزین مهندسی زیستی شده است که قادر به ارتقای فرایند احیا و تولید پوستی مشابه نمونه واقعی است. تحقیق مذکور نشان می دهد پوست چاپ زیستی شده احتمالا برای آزمایش های بالینی انسانی نیز قابل اجرا باشد. پوست چاپ زیستی برای بیمارانی کارآمد است که از زخم های عمیق ناشی از جراحت های شدید یا سوختگی رنج می برند. به طور معمول پزشکان از پیوند پوست اتولوگ برای درمان زخم های عمیق استفاده می کنند. این روش پزشکی شامل استفاده از پوست سالم از یک قسمت از بدن فرد و پیوند آن به محل آسیب دیده است. درمان مذکور برای بیشتر بیماران کارآمد است اما یک محدودیت خاص دارد. وصله های اتولوگ نیازمند حجم کافی از پوست هستند و در بیماران دچار سوختگی وجود مناطقی که بتو.. ... اطلاعات بیشتر