ساخت اندام بر روی تراشه!

پژوهشگران یک اندام تراشه سه‌بعدی کامل حاوی عروق و مایع مفصلی طراحی کرده‌اند که مفصل انسان را شبیه‌سازی می‌کند. این تکنولوژی به آن‌ها کمک می‌کند تا بیماری‌های مفصل را بهتر بفهمند و آزمایش‌ها و درمان‌های جدیدی برای التهاب مفصل شناسایی کنند. بیماری‌های التهاب مفصل، مانند رماتیسم مفصلی و آرتروز، از التهاب غشای زلاله‌ای ایجاد می‌شوند. این غشا حفره‌های مفصل را می‌پوشاند و یک مایع ویسکوز ایجاد می‌کند که مانع از فرسودگی ناشی از حرکت می‌شود. تنها می‌توان درد و تورم بیماری‌های التهاب مفصل را کاهش داد و درمانی برای آن‌ها وجود ندارد. هدفگیری غشای زلاله‌ای پتانسیل بالایی برای درمان بیماری‌های مفصل دارد، اما نیازمند مدلی است که فیزیولوژی پیچیده انسانی را شبیه‌سازی کند. حالا دانشمندان دانشگاه کوئین مری در لندن یک اندام تراشه سه‌بعدی ساخته‌اند که حاوی سلول‌های زلاله‌ای انسانی و رگ‌های خونی است. دکتر تیموتی هاپکینز، از اعضای تیم ساخت اندام تراشه مفصل، یک اندام تراشه را در دست دارد. اندام تراشه شبیه‌سازی مفصل این اولین اندام تراشه انسانی حاوی عروق و غشای زلاله‌ای است که قابلیت بارگذاری مکانیکی و ت.. ... اطلاعات بیشتر