کشف ویروسی با قابلیت اتصال به ویروس‌های دیگر!

دانشمندان کشف کرده‌اند که برخی ویروس‌ها می‌توانند به ویروس‌های دیگر بچسبند تا ژن‌های خود را به سلول‌های میزبان وارد کنند. پیش‌ازاین هرگز مشاهده نشده بود که ویروس‌ها به‌صورت فیزیکی به ویروس‌های دیگر متصل شوند. بررسی‌های آزمایشگاهی باعث شد که دانشمندان برای اولین‌بار مستقیماً این تعامل عجیب را ببینند. ویروس‌ها سلول‌ میزبان‌هایی مانند حیوانات، گیاهان و حتی باکتری‌ها را آلوده می‌کنند، اما قبلاً هرگز دیده نشده بود که خود را به‌صورت فیزیکی به ویروس‌های دیگر متصل کنند. نزدیک‌ترین رابطه شناخته‌شده بین ویروس‌های «کمک‌کننده» و «ماهواره» بود. در این رابطه ویروس ماهواره برای زنده‌ماندن به کمک ویروس کمک‌کننده نیاز دارد. این رابطه صرفاً از نوع نزدیک‌ماندن به یکدیگر است، اما در یک مطالعه جدید، دانشمندان نوعی ویروس‌های ماهواره‌ای را شناسایی کرده‌اند که به‌طور مداوم به کمک‌کنندگان خود می‌چسبند. کشف ویروسی که به ویروس‌های دیگر متصل می‌شود براساس مقاله منتشرشده در نیچر، باکتریوفاژها (ویروس‌هایی که باکتری‌ها را آلوده می‌کنند) از نمونه‌های محیطی جدا و برای تعیین توالی ژنی به آزمایشگاه‌ها فرستاده شدند. د.. ... اطلاعات بیشتر