این جنین حاصل پیوند انسان و موش است!

تینا مزدکی_ با کمی کمک، سلول های بنیادی انسانی می‌توانند خود را به جنین‌های در حال رشد موش ببافند و کبد در حال رشد، قلب، شبکیه چشم و خون را پر کنند. سلول‌های ضعیف انسانی تمایلی به رشد در حیوانات دیگر ندارند. اما در یکی از جنین‌های جدید موش، ۴ درصد از سلول‌های آن انسان بودند، که کامل‌ترین ترکیب بین انسان و موش تاکنون است. خوان کارلوس ایزپیسوآ بلمونته، زیست‌شناس رشدی در موسسه مطالعات بیولوژیکی سالک در لاجولا، کالیفرنیا، می‌گوید: «این سطح از یکپارچگی برای من بسیار قابل توجه است. اگر دانشمندان دیگر بتوانند این یافته‌ها را تکرار کنند، پیشرفت بزرگی است.» چنین دستاوردهایی می‌توانند نشان دهند که چگونه یک سلول می‌تواند کل ارگانیسم را ایجاد کند. حیوانات انسانی‌تر نیز می توانند در مطالعه بیماری‌هایی مانند مالاریا که افراد را بیشتر از سایر حیوانات تحت تأثیر قرار می‌دهند، ارزشمند باشند و با پیشرفت‌های بیشتر، این نمونه‌ها در نهایت می‌توانند منبعی از اندام‌های انسان باشند. جیان فنگ، عصب‌شناس و زیست‌شناس سلول‌های بنیادی، می‌گوید موفقیت روش جدید به زمان‌بندی بستگی دارد. برای رشد و نمو در جنین موش، س.. ... اطلاعات بیشتر