چگونه بواسیر می گیریم؟

بواسیر عارضه ای است که در بافت های سیاهرگی کانال مقعدی ظاهر می شود. در وضعیت نرمال این سیاهرگها به سان بالشتکی ترکیبی از مجرای سرخرگی – سیاهرگی و بافت پیوندی، وظیفه کنترل مدفوع را برعهده دارند، اما زمانی پیش می آید که این رگها ورم می کنند و اینجاست که دچار بواسیر می شویم. … ادامه خواندن چگونه بواسیر می گیریم؟